Tìm gói cước

Tìm thấy 47 kết quả

 • MI20T
  20.000
  Dung lượng: 2Gb
  Thời hạn: 07 ngày
  (Tiếp tục truy cập với cước phí 25đ/50Kb)
 • D500
  500.000
  Dung lượng Dcom: 4Gb/tháng
  Thời hạn: 360 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • D900
  900.000
  Dung lượng: 7Gb/tháng
  Thời hạn: 360 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • D90
  90.000
  Dung lượng: 10Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • D70
  70.000
  Dung lượng: 7Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • D50
  50.000
  Dung lượng: 3,5Gb
  Thời hạn: 30 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • Mi10d
  10.000
  Dung lượng: 1Gb
  Thời hạn: 01 ngày
  (Tính theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
 • MI7D
  7.000
  Dung lượng: 700Mb
  Thời hạn: 01 ngày
  (Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
 • 15MI5D
  75.000
  Dung lượng: 500Mb/ngày
  Thời hạn: 15 ngày
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
Logo Viettel Thegioigoicuoc 02